دانشگاه علمی کاربردی

راهنمای انتخاب رشته تحصیلی دانشگاه علمی کاربردی

راهنمای انتخاب رشته دانشگاه علمی کاربردی

راهنمای انتخاب رشته تحصیلی برای گروه های آموزشی چهارگانه :

هر داوطلب براساس میزان علاقمندی خود به رشته های تحصیلی و با توجه به شرایط اختصاصی هر یک از مراکز آموزشی و رشته های تحصیلی که به ترتیب در جداول رشته های کاردانی علمی کاربردی و رشته های کارشناسی علمی کاربردی آمده است،منحصرا میتواند در یکی از چهار گروه آموزشی اصلی شامل: صنعت، کشاورزی، مدیریت و خدمات اجتماعی و فرهنگ و هنر برابر ضوابط شرکت نماید.

برای داوطلبان فنی و حرفه ای نظام قدیم، نظام ترمی/ سالی واحدی و نظام جدید ( 3-3-6 ) و کاردانش، عناوین و کد دیپلم های در اولویت پذیرش برحسب گروه و زیرگروه آموزشی در جدول شماره 4 درج شده است.

در جدول شماره (6) تعریف شاغل و شرایط اختصاصی، کد اشتغال و امکانات رفاهی مراکز آموزشی درج شده است.

مندرجات جداول شماره ( 7 الی 10 ) معرف کدرشته محل و عنوان رشته، ظرفیت پذیرش اعم از آزاد و شاغل، کد اشتغال و نیز جنسیت پذیرش هر یک از کدرشته محل های گروه های آموزشی چهارگانه براساس استان، شهر و مرکز آموزشی میباشد.

 جدول شماره ( 7) مربوط به کدرشته محل های گروه آموزشی صنعت، جدول شماره (8) مربوط به کدرشته محل های گروه آموزشی کشاورزی، جدول شماره ( 9) مربوط به کدرشته محل های گروه آموزشی مدیریت و خدمات اجتماعی و جدول شماره ( 10 ) مربوط به کدرشته محل های گروه آموزشی فرهنگ و هنر میباشد.

تذکر مهم: داوطلبان میبایست در زمان انتخاب رشته، شرایط اختصاصی مربوط به برخی از رشته های تحصیلی مندرج در جدول شماره ( 2) و موارد مربوط به تعریف شاغل، شرایط اختصاصی و امکانات رفاهی مربوط به مراکز آموزشی مندرج در جدول شماره ( 6) را به دقت مطالعه نمایند.

جهت مشاوره در زمینه انتخاب رشته دانشگاه علمی کاربردی

از طریق تلفن ثابت در سراسر کشور با شماره ۹۰۹۹۰۷۱۳۷۵ تماس بگیرید

تماس از طریق تلفن ثابت در استان تهران با مشاره ۹۰۹۲۳۰۵۷۸۴

تماس از طریق موبایل همراه اول با شماره ۹۹۲۲۱۱۰۶

پاسخگویی همه روزه از ساعت ۸ صبح تا ۱۲ شب حتی ایام تعطیل

راهنمای انتخاب رشته تحصیلی دانشگاه علمی کاربردی
راهنمای انتخاب رشته تحصیلی دانشگاه علمی کاربردی

راهنمای انتخاب رشته داوطلبان شاغل و آزاد در دانشگاه علمی کاربردی

لازم است تمامی داوطلبان اعم از وضعیت پذیرش شاغل و آزاد، در انتخاب رشته به نکات زیر توجه نمایند:

به داوطلبان توصیه میشود قبل از درج کدرشته محل مورد علاقه در تقاضانامه، به شرایط اختصاصی مراکز آموزشی مندرج در جدول شماره (6) و نیز شرایط اختصاصی برخی از رشته های تحصیلی مندرج در جدول شماره ( 2)، توجه نمایند.

ترتیب اولویت انتخاب کدرشته محل داوطلبان برحسب علاقه داوطلبان میباشد.

داوطلبان میبایست به وضعیت پذیرش شاغل و آزاد کدرشته محل مورد تقاضا و نیز جنسیت مورد پذیرش آن توجه نمایند و چنانچه واجد شرایط میباشند، کدرشته محل را انتخاب نمایند.

داوطلب دارای وضعیت پذیرش آزاد مجاز به انتخاب حداکثر سی ( 30 ) کدرشته محل (در صورت وجود) از بین رشته های تحصیلی موجود، صرفاً در یک گروه آموزشی مطابق جدول شماره ( 3) میباشد. در صورت انتخاب از چند گروه آموزشی، تمامی انتخاب های داوطلب حذف خواهد شد.

داوطلب دارای وضعیت پذیرش شاغل مجاز به انتخاب حداکثر سی ( 30 ) کدرشته محل (در صورت وجود) از بین رشته های تحصیلی موجود، صرفاً در یک زیرگروه آموزشی مطابق جدول شماره ( 3) میباشد. در صورت انتخاب از چند زیرگروه آموزشی، تمامی انتخابهای داوطلب حذف خواهد شد.

به داوطلبان متقاضی استفاده از سهمیه شاغل توصیه میشود هنگام انتخاب رشته از مراکز آموزشی، به تعریف شاغل آن مرکز مندرج در جدول شماره ( 6) توجه نمایند و چنانچه از نظر مرکز آموزشی ذیربط شاغل میباشند، اقدام به انتخاب آن کدرشته محل نمایند.

از کدرشته محل هایی که پذیرش « صرفاً شاغل » داوطلبان دارای وضعیت پذیرش شاغل میتوانند علاوه بر کدرشته محلهای دارای ظرفیت پذیرش « آزاد » دارند نیز در همان زیرگروه مربوط به کدرشته محل با پذیرش شاغل، انتخاب رشته نمایند.

داوطلبان دارای وضعیت پذیرش شاغل میبایست صرفا از رشته های تحصیلی مرتبط با زمینه شغلی خود انتخاب نمایند، در غیر اینصورت پذیرش ایشان « کان لم یکن » تلقی میگردد.

داوطلبان دارای وضعیت پذیرش شاغلی که کد اشتغال آنها براساس تعاریف مندرج در جدول شماره ( 6) یکی از کدهای 101 الی 220 میباشد، در صورت وجود رشته مرتبط در سایر مراکز آموزشی با کد اشتغال 199 ، میتوانند از آن مرکز آموزشی نیز انتخاب رشته نمایند. براساس تعریف شاغل کد اشتغال 199 : شاغل به فردی اطلاق میگردد که در دستگاه های اجرایی و شرکتها اعم از دولتی یا غیردولتی در حرفه منطبق با رشته انتخابی حداقل یکسال سابقه کار مرتبط داشته و مشغول به کار باشد.

مثال: داوطلب دارای وضعیت پذیرش آزاد پس از انتخاب گروه آموزشی صنعت از جدول شماره ( 3) و با توجه به شرایط اختصاصی برخی از رشته های تحصیلی مندرج در جدول شماره ( 2)، میتواند از کدرشته محل های این گروه آموزشی که در جدول شماره ( 7) آمده است، حداکثر سی ( 30 ) کدرشته محل را (در صورت وجود) براساس علاقه و با توجه به جنسیت پذیرش به ترتیب اولویت انتخاب نماید. انتخاب رشته از دیگر جداول برای این داوطلب مجاز نمیباشد.

مثال: داوطلب دارای وضعیت پذیرش شاغل پس از انتخاب گروه آموزشی صنعت از جدول شماره ( 3) و با توجه به شرایط اختصاصی برخی از رشتههای تحصیلی مندرج در جدول شماره ( 2)، زیرگروه آموزشی 101 را انتخاب مینماید. سپس با مراجعه به کدرشته محل های مربوط به این زیرگروه آموزشی که در جدول شماره ( 7) آمده است، حداکثر سی ( 30 ) کدرشته محل را (در صورت وجود) که براساس تعاریف مندرج در جدول شماره ( 6) مرتبط با زمینه شغلی ایشان میباشد و نیز با توجه به جنسیت پذیرش براساس علاقه و به ترتیب اولویت انتخاب مینماید. انتخاب رشته از دیگر جداول برای این داوطلب مجاز نمیباشد.

تذکرات بسیار مهم در رابطه با انتخاب رشته و ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی

1) مسئولیت هرگونه مغایرت در معدل کل دیپلم اعلام شده از سوی داوطلب به هر دلیل از جمله: ورود اشتباه معدل کل یا عدم آگاهی داوطلب از معدل کل صحیح دیپلم سه ساله برای داوطلبان نظام ترمی/ سالی واحدی متوسطه و یا نظام جدید (نظری، فنی و حرفهای و کاردانش) یا معدل کل مندرج در گواهینامه پایان تحصیلات متوسطه متوجه خود وی بوده و در صورت پذیرفته شدن، قبولی فرد « کان لم یکن » تلقی میگردد.

2) داوطلب میبایست در زمان ثبت نام گواهینامه پایان تحصیلات متوسطه یا گواهی معتبر دیپلم خود را به مرکز آموزش ذیربط ارایه نماید. در غیر این صورت قبولی وی « کان لم یکن » تلقی میگردد.

3) داوطلب دارای وضعیت پذیرش شاغل صرفا مجاز به انتخاب رشتههای مرتبط با زمینه شغلی از زیرگروه آموزشی مربوط به خود میباشد. در غیر این صورت قبولی وی « کان لم یکن »تلقی میگردد.

4) متقاضیان استفاده از سهمیه پذیرش شاغل، آزاد، رزمندگان و ایثارگران و ورزشکاران میبایست نوع سهمیه خود را در تقاضانامه ثبت نام دقیقا مشخص نمایند. در  صورت مغایرت سهمیه انتخابی، قبولی آنان « کان لم یکن »تلقی میگردد.

5) برنامه زمانبندی آغاز کلاسها و دستورالعمل های ثبت نام پس از اعلام نتایج طی اطلاعیه ای اعلام خواهد شد.

6) آزمون پایان ترم برخی از دروس به تشخیص دانشگاه به صورت متمرکز و سراسری در پایان نیمسال برگزار خواهد شد.

7) چنانچه در هر کدرشته محل تعداد پذیرفته شدگان، به حدنصاب لازم جهت تشکیل کلاس نرسد، مطابق بخشنامه های ارسالی از سوی معاونت نظارت و سنجش، با پذیرفته شدگان رفتار میگردد.

8) در کدرشته محلهایی که در زمان اعلام نتیجه تعداد پذیرفته شده کمتر از 5 نفر باشد، هیچ فردی به عنوان پذیرفته شده اعلام نخواهد شد بنابراین به داوطلبان گرامی توصیه میشود بیش از 1 کدرشته محل را در اولویت های خود انتخاب نمایند.

9) تمامی کلاس های پذیرفته شدگان در طول هفته، صبح و بعد از ظهر تشکیل میگردد و مراکز آموزشی مجاز به تشکیل کلاس، در عصر پنجشنبه و روز جمعه نیستند و امکان تشکیل کلاس در روزهای پایانی هفته (عصر پنجشنبه و روز جمعه) صرفاً با دریافت مجوز از معاونت آموزشی دانشگاه جامع علمی کاربردی میسر است.

مقالات مرتبط با دانشگاه علمی کاربردی :

برای تماس و مشاوره تحصیلی با مشاوران مجرب سبز مشاور با شماره های زیر تماس بگیرید:

تماس از 8 صبح تا 12 شب حتی ایام تعطیل

تماس از طریق تلفن ثابت بدون پیش شماره سراسر کشور : 75-13-907-909

تماس از طریق تلفن ثابت بدون پیش شماره از استان تهران: 84-57-230-909

تماس از طریق همراه اول: 06-11-22-99

نویسنده سبز مشاور

با سلام خدمت تمامی دوستان عزیزی که به سایت سبز مشاور آمده اند. امیدوارم بتوانیم لحظات خوبی را درکنار هم داشته باشیم و تمامی سوالات تحصیلی شما را پاسخ دهیم.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

پانزده + 1 =