دانشگاه علمی کاربردی

تاثیر سهمیه رزمندگان، ایثارگران و شاهد در دانشگاه علمی کاربردی

تاثیر سهميه شهدا و ایثارگران در پذیرش دانشگاه علمی کاربردی

تاثیر سهمیه شهدا و ایثارگران در پذیرش دانشگاه علمی کاربردی در مقطع کاردانی و کارشناسی :

هر یک از داوطلبان متقاضی سهمیه رزمندگان، ایثارگران میتوانند براساس شرایط خود که در  زیر آمده است متقاضی استفاده از این سهمیه شوند. داوطلبان شرکت‌کننده در ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی هرکدام می‌توانند بنا بر شرایطی که دارند از یکی از سهمیه‌های رزمندگان، ایثارگران استفاده کنند. در پایین به توضیح هرکدام از آن ها پرداخته ایم.

سهمیه رزمندگان در پذیرش دانشگاه علمی کاربردی

1) رزمندگانی که براساس ماده 1 و تبصره های چهارگانه ماده مذکور در آییننامه اجرایی قانون ایجاد تسهیلات برای ورود رزمندگان و جهادگران داوطلب بسیجی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی از تاریخ 59/06/31 لغایت 67/06/31 حداقل شش ( 6) ماه متوالی یا متناوب داوطلبانه در مناطق عملیاتی جبهه های نبرد حق علیه باطل حضور داشته اند، لازم است ضمن مراجعه به ارگان ذیربط (سازمان بسیج مستضعفین یا وزارت جهاد کشاورزی) نسبت به تکمیل فرم مخصوص استفاده از سهمیه رزمندگان اقدام نمایند تا آمار و اطلاعات آنان بعد از زمان ثبت نام توسط سازمان بسیج مستضعفین یا وزارت جهاد کشاورزی مورد تایید نهایی قرار گیرد و در صورت تایید نهایی توسط ارگانهای ذیربط در سهمیه رزمندگان گزینش میگردند.

تذکر مهم: داوطلبان متقاضی استفاده از سهمیه رزمندگان ارگان سازمان بسیج مستضعفین و نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، لازم است پس از تکمیل فرم مخصوص استفاده از سهمیه رزمندگان نسبت به دریافت کدپیگیری 12 رقمی از واحد مربوط اقدام و آن را در زمان ثبت نام در محلی که در تقاضانامه اینترنتی در نظر گرفته شده است درج نمایند.

تبصره 1: داوطلبان متقاضی استفاده از سهمیه رزمندگان (سازمان بسیج مستضعفین، نیروهای مسلح و وزارت جهاد کشاورزی) در صورت عدم تایید سهمیه به واحدهای تابعه شهرستانهای محل تشکیل پرونده مراجعه نمایند.

تبصره 2: کد پیگیری 12 رقمی سازمان بسیج مستضعفین و یا نیروهای مسلح برای هر پذیرش در هر سال متفاوت است. لذا ضرورت دارد داوطلبان برای ثبتنام در هر پذیرش با مراجعه به واحد مربوط نسبت به دریافت کد پیگیری 12 رقمی مخصوص همان پذیرش اقدام کنند.

تبصره 3: مناطق عملیاتی براساس مصوبات شورای عالی دفاع تعیین میشود.

تبصره 4: مدت حضور یا خدمت در جبهه موظفی سربازان و پاسداران وظیفه و همچنین تعهدات و ماموریت های خدمتی کارکنان وزارتخانه ها، سازمانها و ارگان های نظامی در جبهه و نیز طرح 6 ماهه دانشجویان دانشگاهها و موسسات آموزش عالی، حضور داوطلبانه تلقی نمیشود.

تبصره 5: نیروهای فعال بسیجی و بسیجیان عادی پایگاه های مقاومت بسیج مشمول استفاده از سهمیه رزمندگان نمیشوند.

2) آن دسته از کارکنان کادر ثابت، پیمانی و وظیفه نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران علاوه بر میزان موظفی که از تاریخ 59/06/31 لغایت 67/06/31 حداقل 6 ماه پیوسته و یا 9 ماه ناپیوسته شرکت در عملیات به صورت داوطلبانه در خطوط مقدم حضور داشته اند، با تایید بالاترین مقام هر یک از نیروهای مسلح (ستاد کل نیروهای مسلح، ستاد کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، ستاد مشترک ارتش جمهوری اسلامی ایران (آجا)، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح (ودجا) و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (ناجا)) میتوانند از مزایای این قانون استفاده نمایند.

این قبیل افراد میتوانند ابتدا به سازمان های تابعه مراجعه و فرم مخصوص استفاده از سهمیه رزمندگان در پذیرش مربوط را تکمیل و کدپیگیری 12 رقمی دریافت نمایند تا آمار و اطلاعات آنان بعد از زمان ثبتنام توسط ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران مورد تایید نهایی قرار گیرد. این قبیل داوطلبان لازم است بند مربوط به سهمیه خود را در تقاضانامه ثبت نامی علامتگذاری و نسبت به درج کد 12 رقمی پیگیری در محل مربوط اقدام نمایند و در صورت تایید نهایی توسط ارگان ذیربط در سهمیه رزمندگان گزینش میگردند.

تبصره: داوطلبان متقاضی استفاده از سهمیه رزمندگان (آجا) لازم است برای دریافت کدپیگیری 12 رقمی به نشانی اینترنتی www.aja.ir مراجعه نمایند.

داوطلبان واجد شرایط که با استفاده از سهمیه رزمندگان در مرحله پذیرش سنوات گذشته شرکت کرده اند لازم است برای استفاده از سهمیه رزمندگان در این مرحله از پذیرش طبق توضیحات فوق عمل نمایند.

سهمیه خانواده شهدا در پذیرش دانشگاه علمی کاربردی

خانواده معظم شهدا (پدر، مادر، خواهر و برادر شهید) برای استفاده از سهمیه پذیرش در دانشگاه علمی کاربردی بایستی نسبت به تکمیل بند مربوط در تقاضانامه ثبت نامی اقدام نمایند و نیاز به مراجعه به سایت اینترنتی ایثار ندارند و در این مرحله از پذیرش در صورت تایید نهایی توسط بنیاد شهید و امور ایثارگران، در سهمیه خانواده شهدا گزینش میگردند.

سهمیه ایثارگران در پذیرش دانشگاه علمی کاربردی

جانبازان 25 % و بالاتر و همسر و فرزندان آنان“، “جانبازان زیر 25 % و همسر و فرزندان آنان“، “آزادگان و همسر و فرزندان آنان” و “همسر و فرزندان شهدا و مفقودالاثر“برای استفاده از سهمیه ایثارگران بایستی نسبت به تکمیل بند مربوط در تقاضانامه ثبت نامی اقدام نمایند و همچنین “همسر و فرزندان رزمندگان با حداقل شش ماه حضور داوطلبانه در جبهه” ضمن علامتگذاری بند مربوطه در صورت تایید ارگان، در سهمیه گزینش میگردند.

با توجه به تصویب “قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران توسط مجلس شورای اسلامی، ماده 90 این قانون علاوه بر ماده 70 “قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران” و اصلاحیه بعدی آن در ماده 47 “قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ( 2)” در این پذیرش اجرا و گزینش داوطلبان براساس این قوانین صورت میگیرد.

براساس قوانین فوق:

1. بیست و پنچ درصد ( 25 %) ظرفیت هر کدرشتهمحل به “همسر و فرزندان شهدا و مفقودالاثر”، “آزادگان و همسر و فرزندان آنان”، “جانبازان 25 % و بالاتر و همسر و فرزندان آنان” اختصاص دارد. (سهمیه ایثارگران 25 % ظرفیت)

2. پنج درصد ( 5%) ظرفیت هر کدرشته محل نیز به “جانبازان زیر 25 % و همسر و فرزندان آنان” و “همسر و فرزندان رزمندگان با حداقل شش ماه حضور داوطلبانه در جبهه” اختصاص دارد. (سهمیه ایثارگران 5% ظرفیت)

تذکر: طبق تبصره بند الف ماده 90 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، در صورتی که سهمیه 25 درصدی ایثارگران توسط داوطلبان مشمول سهمیه فوق تکمیل نشود، خالی مانده آن، ابتدا به مشمولین سهمیه 5 درصدی ایثارگران که شرایط و حدنصاب لازم را داشته باشند، تخصیص یافته و اگر باز هم این ظرفیت خالی ماند، باقیمانده آن به داوطلبان سهمیه آزاد اختصاص مییابد.

تذکرات مهم:

1) براساس قوانین مذکور حدنصاب نمره ایثارگران (اعم از ایثارگران مشمول ظرفیت 25 درصدی و یا 5 درصدی) 70 % نمره آخرین فرد پذیرفته شده در گزینش آزاد در هر کدرشته محل و حدنصاب نمره رزمندگان 75 % نمره آخرین فرد پذیرفته شده در گزینش آزاد در هر کدرشته محل است.

2) ظرفیت در کدرشته محلهایی به سهمیههای فوق تخصیص مییابد که امکان گرد کردن ریاضی برای آنها وجود داشته باشد.

3) سهمیه های فوق بر اساس قوانین و مقررات موجود بوده و در صورت هرگونه تغییر در این سهمیه ها توسط مراجع ذیصلاح، ضوابط و مقررات اعمالی اطلاع رسانی خواهد شد.

4) براساس تبصره 2 ماده 10 آیین نامه اجرایی قانون ایجاد تسهیلات برای ورود رزمندگان و جهادگران داوطلب بسیجی به دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی هیئت محترم وزیران، آن دسته از داوطلبانی که با استفاده از سهمیه شاهد و ایثارگر یک بار در رشته های تحصیلی دوره روزانه آزمون سراسری (برای پذیرفته شدگان رزمنده از سال 1368 به بعد و برای پذیرفته شدگان سهمیه شاهد از سال 1376 به بعد) پذیرفته شده اند، اعم از اینکه از رشته قبولی انصراف داده و یا در رشته قبولی ثبت نام کرده و یا نکرده باشند، حق استفاده مجدد از سهمیه مذکور را در این مرحله از پذیرش نخواهند داشت.

5) براساس مصوبه پنجاه و چهارمین جلسه کمیته مطالعه و برنامهریزی کنکور، آن دسته از داوطلبان سنوات قبل که با استفاده از سهمیههای شاهد و ایثارگر در ردیف پذیرفته شدگان رشتههای تحصیلی غیرروزانه (دورههای شبانه و نیمهحضوری دانشگاهها و موسسات آموزش عالی، دانشگاه پیام نور، موسسات آموزش عالی غیردولتی و غیرانتفاعی و یا دورههای پردیس خودگران (بین الملل) و مجازی ) قرار گرفتهاند، در صورت انصراف از رشته قبولی خود فقط یک بار، مجاز به استفاده مجدد از سهمیه های مربوط در این مرحله از پذیرش خواهند بود.

6) داوطلبان متقاضی استفاده از سهمیه رزمندگان (شخص رزمنده داوطلب بسیجی) و ایثارگران (همسر و فرزند رزمنده داوطلب بسیجی) سازمان بسیج مستضعفین مرکز، لازم است ضمن مراجعه به محل نگهداری پرونده جبهه (نواحی مقاومت بسیج سراسر کشور) و دریافت کد پیگیری 12 رقمی و درج آن در فرم تقاضانامه اینترنتی این مرحله از پذیرش اقدام نمایند. بدیهی است آمار و اطلاعات پس از اتمام ثبت نام از طریق سپاه های استانی به سازمان بسیج مستضعفین ارسال و پس از تجمیع اطلاعات، برای اعمال در اطلاعات ثبتنامی متقاضیان به سازمان سنجش آموزش کشور ارسال خواهد شد. لذا از مراجعه مستقیم به سازمان بسیج مستضعفین برای اخذ کد پیگیری 12 رقمی جدا خودداری شود.

برای تماس و مشاوره تحصیلی با مشاوران مجرب سبز مشاور با شماره های زیر تماس بگیرید:

تماس از 8 صبح تا 12 شب حتی ایام تعطیل

تماس از طریق تلفن ثابت بدون پیش شماره سراسر کشور : 75-13-907-909

تماس از طریق تلفن ثابت بدون پیش شماره از استان تهران: 84-57-230-909

تماس از طریق همراه اول: 06-11-22-99

نویسنده سبز مشاور

با سلام خدمت تمامی دوستان عزیزی که به سایت سبز مشاور آمده اند. امیدوارم بتوانیم لحظات خوبی را درکنار هم داشته باشیم و تمامی سوالات تحصیلی شما را پاسخ دهیم.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

ده − دو =