معرفی رشته های کارشناسی گروه صنعت علمی کاربردی

رشته مهندسی فناوری نقشه برداری دانشگاه علمی کاربردی

رشته مهندسی فناوری نقشه برداری دانشگاه علمی کاربردی

در این مطلب به معرفی رشته مهندسی فناوری نقشه برداری دانشگاه علمی کاربردی می پردازیم. مواردی که در این مطلب قرار داده ایم به این صورت می باشد که به ترتیب در زیر توضیح داده شده است:

 • مقدمه
 • تعرف و هدف برگزاری
 • ضرورت و اهمیت برگزاری رشته مهندسی فناوری نقشه برداری
 • قابلیت ها و مهارت های مشترک فارغ التحصیلان رشته مهندسی فناوری نقشه برداری
 • قابلیت ها و توانمندی های فنی فارغ التحصیلان رشته مهندسی فناوری نقشه برداری
 • مشاغل قابل احراز
 • ضوابط و شرایط پذیرش دانشجو
 • طول و ساختار دوره
 • جدول دروس عمومی
 • جدول دروس مهارت های مشترک مهندسی فناوری نقشه برداری دانشگاه علمی کاربردی
 • جدول دروس پایه رشته مهندسی فناوری نقشه برداری دانشگاه علمی کاربردی
 • جدول دروس اصلی
 • جدول دروس تخصصی مهندسی فناوری نقشه برداری دانشگاه علمی کاربردی
 • جدول دروس آموزش در محیط کار
 • ترم بندی و دروس هر ترم رشته

مقدمه

با بررسی وضعیت نیروی انسانی صنایع کشور، خلاء کارشناسان فن آوری که بتوانند در زمینه های مختلف نقشه برداری ، به خصوص حوزه راهسازی و مسیر که سالانه بودجه قابل توجهی را به خود اختصاص می دهد، کاملا احساس می گردد. برای رفع این مشکل، برنامه دوره کارشناسی ناپیوسته مهندسی فناوری نقشه برداری تدوین شده است.

تعریف و هدف برگزاری رشته مهندسی فناوری نقشه برداری

هدف این دوره تربیت کارشناس علمی – کاربردی در رشته نقشه برداری مسیر است که بر اساس نظام آموزش های گروه هشتم شورای عالی برنامه ریزی وزارت فرهنگ و آموزش عالی طراحی و تدوین شده است.

کارشناس فن آوری نقشه برداری فردی است که دانش و مهارت های لازم را بر اساس نیاز های شغلی خود و به منظور اجرای فعالیت در طرح های مختلف، به خصوص راهسازی و مسیر، فرا گرفته باشد.

ضرورت و اهمیت برگزاری رشته مهندسی فناوری نقشه برداری دانشگاه علمی کاربردی

با توجه به روند رو به رشد توسعه کشور در زمینه های عمرانی و زیر بنایی و با توجه به اینکه ایجاد و گسترش راه های ارتباطی از لوازم توسعه ای می باشد، نیاز مبرم به فن نقشه برداری و تربیت نیروی انسانی کارآمد در این تخصص احساس می شود.

از آنجا که لزوم ادامه تحصیل تعدادی از فارغ التحصیلان دوره های کاردانی فنی و حرفه ای به دلیل داشتن علاقه و استعداد و نیاز کشور به کارشناس علمی – کاربردی در این رشته امری اجتناب ناپذیر است، لذا این دوره طراحی گردیده است.

قابلیت ها و مهارت های مشترک فارغ التحصیلان رشته مهندسی فناوری نقشه برداری

 • الف – تجزیه و تحلیل رخدادها و ارائه راه حل بهینه
 • ب – برنامه ریزی انجام کار و هدایت کار گروهی
 • پ – مدیریت و آموزش افراد تحت سرپرستی
 • و انتقال اطلاعات فنی
 • ت – بهبود و مستندسازی فرایندهای انجام کار و ارائه گزارش نتایج فعالیتها
 • ث – کارآفرینی، خلق و راه اندازی عرصه های جدید کسب و کار
 • ج – برقراری ارتباط موثر در محیط کار
 • چ – برنامه ریزی به منظور رعایت الزامات بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE)
 • ح – برنامه ریزی به منظور رعایت اخلاق حرفه ای
 • خ – تصمیم سازی و تصمیم گیری بخردانه
 • د – تفکر نقادانه و اقتضایی
 • ذ- خلاقیت و نوآوری

قابلیت ها و توانمندی های فنی فارغ التحصیلان رشته مهندسی فناوری نقشه برداری دانشگاه علمی کاربردی

 • مدیریت فنی گروه های اجرایی و عملیاتی نقشه برداری
 • تهیه نقشه های مسطحاتی و ارتفاعی در مقیاس های مختلف
 • استفاده از نرم افزار های رشته مربوطه
 • تعیین مساحت و تفکیک قطعه زمین های با شکل های مختلف کنترل حسن اجرای پروژه های نقشه برداری آماده سازی اطلاعات برای محیط GIS بررسی سیستم های کاربرد محلی GIS
 • استفاده از سیستم های تعیین موقعیت ماهواره ای
 • محاسبه و تعدیل شبکه های مختلف نقشه برداری و ژئودزی
 • استفاده از سیستم های جدید تهیه نقشه به روش فتوگرامتری با استفاده از عکس های هوایی با تصاویر ماهواره
 • تعیین موقعیت دقیق سه بعدی نقاط در صنایع مختلف نقشه برداری کلیه عملیات مربوط به راهسازی شامل توپو گرافی ، پلان، پوفیل طولی و عرضی، مقاطع عرضی، لیست کوپاژ، منحنی بروکنر، تعیین احجام عملیات خاکی و ابنیه های فنی شامل : پل ، تونل، آبرو و دیوارهای
 • نقشه برداری منترل شبکه سدها و سازه های بزرگ و پیاده سازی آنها

مشاغل قابل احراز رشته مهندسی فناوری نقشه برداری دانشگاه علمی کاربردی

 • سرپرست کارگاه های نقشه برداری
 • کارشناس نقشه برداری به خصوص در قسمت پل ها و تونل ها و مسیر
 • مدیر فنی بخش نقشه برداری پروژه های عمرانی به خصوص پل ها و تونل ها و مسیر
 • کارشناس کنترل کیفیت پروژه های GIS

ضوابط و شرایط پذیرش دانشجو در رشته مهندسی فناوری نقشه برداری دانشگاه علمی کاربردی

 • ۱- فارغ التحصیلان دوره های کاردانی در گرایش های مختلف عمران
 • ۲- دارا بودن ویژگی های جسمانی و روانی مورد نظر

طول و ساختار دوره رشته مهندسی فناوری نقشه برداری دانشگاه علمی کاربردی

دوره مهندسی فناوری مبتنی بر نظام واحدی و متشکل از مجموعه ای از دروس نظری و مهارتی است و با توجه به قابلیت ها و مهارت های مشترک و فنی به ۲ بخش «آموزش در مرکز مجری» و « آموزش در محیط کار» تقسیم میشود. مجموع واحدهای هر دوره بین ۶۵ تا ۷۰ واحد و مجموع ساعات آن ۱۲۰۰ تا ۲۰۰۰ ساعت می باشد که در طول حداقل ۲ و حداکثر ۳ سال قابل اجرا است. این دوره به دو روش نیمسالی و پودمانی اجرا می شود.

آموزش در مرکز مجری

بخش آموزش در مرکز مجری شامل ۶۰ تا ۶۵ واحد، معادل ۱۲۰۰ تا ۱۵۰۰ ساعت است. هر واحد نظری معادل ۱۶ ساعت، هر واحد آزمایشگاهی معادل ۳۲ ساعت، هر واحد کارگاهی و پروژه معادل ۴۸ ساعت است. در موارد خاص دروس آزمایشگاهی و کارگاهی یک واحدی را می توان به ترتیب ۴۸ و ۶۴ ساعت در نظر گرفت.

آموزش در محیط کار

این بخش از آموزش عبارت است از مجموعه فعالیت هایی که دانشجو به منظور تسلط عملی و درک کاربردی از آموخته های خود در آغاز، حین و پایان دوره تحصیلی، در محیط کار واقعی انجام می دهد. این بخش شامل یک درس کاربینی و ۲ درس کارورزی در مجموع به میزان ۵ واحد، معادل ۵۱۲ ساعت است. هر واحد کاربینی معادل ۳۲ ساعت و هر واحد کارورزی معادل ۱۲۰ ساعت می باشد.

جدول دروس عمومی رشته مهندسی فناوری نقشه برداری دانشگاه علمی کاربردی

دروس عمومی رشته مهندسی فناوری نقشه برداری
دروس عمومی رشته مهندسی فناوری نقشه برداری

جدول دروس مهارت های مشترک رشته مهندسی فناوری نقشه برداری دانشگاه علمی کاربردی

دروس مهارت های مشترک رشته مهندسی فناوری نقشه برداری
دروس مهارت های مشترک رشته مهندسی فناوری نقشه برداری

جدول دروس پایه رشته مهندسی فناوری نقشه برداری دانشگاه علمی کاربردی

دروس پایه رشته مهندسی فناوری نقشه برداری
دروس پایه رشته مهندسی فناوری نقشه برداری

جدول دروس اصلی رشته مهندسی فناوری نقشه برداری دانشگاه علمی کاربردی

دروس اصلی رشته مهندسی فناوری نقشه برداری
دروس اصلی رشته مهندسی فناوری نقشه برداری

جدول دروس تخصصی رشته مهندسی فناوری نقشه برداری دانشگاه علمی کاربردی

دروس تخصصی رشته مهندسی فناوری نقشه برداری
دروس تخصصی رشته مهندسی فناوری نقشه برداری

جدول دروس آموزش در محیط کار رشته مهندسی فناوری نقشه برداری دانشگاه علمی کاربردی

دروس آموزش در محیط کار رشته مهندسی فناوری نقشه برداری
دروس آموزش در محیط کار رشته مهندسی فناوری نقشه برداری

دروس ترم اول رشته مهندسی فناوری نقشه برداری دانشگاه علمی کاربردی

ترم اول رشته مهندسی فناوری نقشه برداری
ترم اول رشته مهندسی فناوری نقشه برداری

دروس ترم دوم رشته مهندسی فناوری نقشه برداری دانشگاه علمی کاربردی

ترم دوم رشته مهندسی فناوری نقشه برداری
ترم دوم رشته مهندسی فناوری نقشه برداری

دروس ترم سوم رشته مهندسی فناوری نقشه برداری دانشگاه علمی کاربردی

ترم سوم رشته مهندسی فناوری نقشه برداری
ترم سوم رشته مهندسی فناوری نقشه برداری

دروس ترم چهارم رشته مهندسی فناوری نقشه برداری دانشگاه علمی کاربردی

ترم چهارم رشته مهندسی فناوری نقشه برداری
ترم چهارم رشته مهندسی فناوری نقشه برداری

امیدوارم توانسته باشیم تمامی اطلاعات مورد نیاز شما عزیزان برای رشته مهندسی فناوری نقشه برداری را قرار داده باشیم در آخر در صورتی که نیاز به مشاوره تحصیلی درباره دانشگاه علمی کاربردی یا سایر زمینه ها و رشته داشته باشید می توانید از مشاوران ما در سبز مشاور کمک بگیرید.

مطالب پیشنهادی ما که می تواند مفید باشد:

 رشته های بدون کنکور کارشناسی دانشگاه علمی کاربردی

ثبت نام بدون کنکور کارشناسی دانشگاه علمی کاربردی

شهریه کارشناسی دانشگاه علمی کاربردی

تکمیل ظرفیت کارشناسی دانشگاه علمی کاربردی

اعلام نتایج کارشناسی دانشگاه علمی کاربردی

برای تماس و مشاوره تحصیلی با مشاوران مجرب سبز مشاور با شماره های زیر تماس بگیرید:

تماس از 8 صبح تا 12 شب حتی ایام تعطیل

تماس از طریق تلفن ثابت بدون پیش شماره سراسر کشور : 75-13-907-909

تماس از طریق تلفن ثابت بدون پیش شماره از استان تهران: 84-57-230-909

تماس از طریق همراه اول: 06-11-22-99

نویسنده سبز مشاور

با سلام خدمت تمامی دوستان عزیزی که به سایت سبز مشاور آمده اند. امیدوارم بتوانیم لحظات خوبی را درکنار هم داشته باشیم و تمامی سوالات تحصیلی شما را پاسخ دهیم.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

1 × 5 =