معرفی رشته های کارشناسی گروه صنعت علمی کاربردی

رشته مهندسی فناوری راهداری دانشگاه علمی کاربردی

رشته مهندسی فناوری راهداری دانشگاه علمی کاربردی

در این مطلب به معرفی رشته مهندسی فناوری راهداری دانشگاه علمی کاربردی می پردازیم. مواردی که در این مطلب قرار داده ایم به این صورت می باشد که به ترتیب در زیر توضیح داده شده است:

 • مقدمه
 • تعرف و هدف برگزاری
 • ضرورت و اهمیت برگزاری رشته مهندسی فناوری راهداری
 • قابلیت ها و مهارت های مشترک فارغ التحصیلان رشته مهندسی فناوری راهداری
 • قابلیت ها و توانمندی های فنی فارغ التحصیلان رشته مهندسی فناوری راهداری
 • مشاغل قابل احراز
 • ضوابط و شرایط پذیرش دانشجو
 • طول و ساختار دوره
 • جدول دروس عمومی
 • جدول دروس مهارت های مشترک مهندسی فناوری راهداری دانشگاه علمی کاربردی
 • جدول دروس پایه رشته مهندسی فناوری راهداری دانشگاه علمی کاربردی
 • جدول دروس اصلی
 • جدول دروس تخصصی مهندسی فناوری راهداری دانشگاه علمی کاربردی
 • جدول دروس آموزش در محیط کار
 • ترم بندی و دروس هر ترم رشته

مقدمه

به منظور استفاده از دانش و فنون در جهت افزایش توان نگهداری راه ها جهت تسهیل حمل و نقل جاده ای کشور، این مجموعه با مشخصات ذیل تدوین شده تا امکان تربیت و تامین نیروی انسانی ماهر متخصص مورد نیاز کشور در سطح کارشناس علمی کاربردی فراهم شود.

تعریف و هدف برگزاری رشته مهندسی فناوری راهداری

 دوره کارشناسی مهندسی فناوری راهداری، دوره ای است که پس از طی آن فارغ التحصیلان با تجهیز به دانش و فنون نوین راهداری، قادر به استفاده بهتر از امکانات راهداری و نهایتا افزایش کارایی و بهره وری از علوم و فنون در طراحی ترمیم و روش های اجرا، مدیریت، نظارت، کنترل و برنامه ریزی و اجرای فعالیت های راهسازی و بهسازی راهها و انجام محاسبات مربوط به نگهداری و ترمیم راهها و ابنیه فنی و پل ها خواهند شد.

ضرورت و اهمیت برگزاری رشته مهندسی فناوری راهداری دانشگاه علمی کاربردی

توسعه روزافزون دانش و فن آوری نگهداری راهها در سطح جهانی، ضرورت تربیت نیروی انسانی کارآمد و متخصص و مجهز به علوم و فنون پیشرفته جهت پویایی این بخش را ایجاب می کند تا تنگناهای موجود ناشی از فقدان نیروی انسانی متخصص و ماهر و کارآمد در این بخش رفع شود.

قابلیت ها و مهارت های مشترک فارغ التحصیلان رشته مهندسی فناوری راهداری

 • الف – تجزیه و تحلیل رخدادها و ارائه راه حل بهینه
 • ب – برنامه ریزی انجام کار و هدایت کار گروهی
 • پ – مدیریت و آموزش افراد تحت سرپرستی و انتقال اطلاعات فنی
 • ت – بهبود و مستندسازی فرایندهای انجام کار و ارائه گزارش نتایج فعالیت ها
 • ث – کارآفرینی، خلق و راه اندازی عرصه های جدید کسب و کار
 • ج – برقراری ارتباط موثر در محیط کار
 • چ – برنامه ریزی به منظور رعایت الزامات بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE)
 • ح – برنامه ریزی به منظور رعایت اخلاق حرفه ای
 • خ – تصمیم سازی و تصمیم گیری بخردانه
 • د – تفکر نقادانه و اقتضایی
 • ذ- خلاقیت و نوآوری

قابلیت ها و توانمندی های فنی فارغ التحصیلان رشته مهندسی فناوری راهداری دانشگاه علمی کاربردی

 1. انجام امور فنی در زمینه ترمیم و روش های نگهداری راهها و پل ها و محاسبات مربوط
 2. – بررسی و تهیه طرح و محاسبات و برآورد هزینه های مربوط به نگهداری راه های آسفالته و شنی
 3. – نظارت بر اجرای طرح های راهداری
 4. – برنامه ریزی و اولویت بندی اجرای طرح ها براساس اعتبار مربوطه
 5. – آموزش افراد تحت سرپرستی
 6. – بررسی و ارائه طرح در زمینه بهسازی راهها
 7. – مدیریت ستادی تاسیسات ایمنی و نگهداری راه و ابنیه

مشاغل قابل احراز رشته مهندسی فناوری راهداری دانشگاه علمی کاربردی

 1. – کارشناس راهداری
 2. – بازرس فنی راه و ابنیه راهها
 3. – کارشناس ایمنی راهها
 4. – مسئول امور فنی و اجرایی راه

ضوابط و شرایط پذیرش دانشجو در رشته مهندسی فناوری راهداری دانشگاه علمی کاربردی

 1. – ورودی این دوره از دارندگان مدرک تحصیلی کاردانی در یکی از رشته های معماری نقشه برداری، راه و ساختمان، راهسازی
 2. راهداری، نگهداری راه، زیرسازی، روسازی و گرایش های مربوط
 3. – برخورداری از سلامت جسمانی
 4. – دارابودن شرایط عمومی تحصیل در نظام آموزش عالی کشور

طول و ساختار دوره رشته مهندسی فناوری راهداری دانشگاه علمی کاربردی

دوره مهندسی فناوری مبتنی بر نظام واحدی و متشکل از مجموعه ای از دروس نظری و مهارتی است و با توجه به قابلیت ها و مهارتهای مشترک و فنی به ۲ بخش آموزش در مرکز مجری» و « آموزش در محیط کار» تقسیم میشود. مجموع واحدهای هر دوره بین ۶۵ تا ۷۰ واحد و مجموع ساعات آن ۱۲۰۰ تا ۲۰۰۰ ساعت می باشد که در طول حداقل ۲ و حداکثر ۳ سال قابل اجرا است. این دوره به دو روش نیمسالی و پودمانی اجرا می شود.

آموزش در مرکز مجری : بخش آموزش در مرکز مجری شامل ۶۰ تا ۶۵ واحد، معادل ۱۲۰۰ تا ۱۵۰۰ ساعت است. هر واحد نظری معادل ۱۶ ساعت، هر واحد آزمایشگاهی معادل ۳۲ ساعت، هر واحد کارگاهی و پروژه معادل ۴۸ ساعت است. در موارد خاص دروس آزمایشگاهی و کارگاهی یک واحدی را می توان به ترتیب ۴۸ و ۶۴ ساعت در نظر گرفت.

آموزش در محیط کار : این بخش از آموزش عبارت است از مجموعه فعالیت هایی که دانشجو به منظور تسلط عملی و درک کاربردی از آموخته های خود در آغاز، حین و پایان دوره تحصیلی در محیط کار واقعی انجام می دهد. این بخش شامل یک درس کاربینی و ۲ درس کارورزی در مجموع به میزان ۵ واحد، معادل ۵۱۲ ساعت است. هر واحد کاربینی معادل ۳۲ ساعت و هر واحد کارورزی معادل ۱۲۰ ساعت می باشد.

جدول دروس عمومی رشته مهندسی فناوری راهداری دانشگاه علمی کاربردی

دروس عمومی رشته مهندسی فناوری راهداری
دروس عمومی رشته مهندسی فناوری راهداری

جدول دروس مهارت های مشترک رشته مهندسی فناوری راهداری دانشگاه علمی کاربردی

دروس مهارت های مشترک رشته مهندسی فناوری راهداری
دروس مهارت های مشترک رشته مهندسی فناوری راهداری

جدول دروس پایه رشته مهندسی فناوری راهداری دانشگاه علمی کاربردی

دروس پایه رشته مهندسی فناوری راهداری
دروس پایه رشته مهندسی فناوری راهداری

جدول دروس اصلی رشته مهندسی فناوری راهداری دانشگاه علمی کاربردی

دروس اصلی رشته مهندسی فناوری راهداری
دروس اصلی رشته مهندسی فناوری راهداری

جدول دروس تخصصی رشته مهندسی فناوری راهداری دانشگاه علمی کاربردی

دروس تخصصی رشته مهندسی فناوری راهداری
دروس تخصصی رشته مهندسی فناوری راهداری

جدول دروس آموزش در محیط کار رشته مهندسی فناوری راهداری دانشگاه علمی کاربردی

دروس آموزش در محیط کار رشته مهندسی فناوری راهداری
دروس آموزش در محیط کار رشته مهندسی فناوری راهداری

دروس ترم اول رشته مهندسی فناوری راهداری دانشگاه علمی کاربردی

دروس ترم اول رشته مهندسی فناوری راهداری
دروس ترم اول رشته مهندسی فناوری راهداری

دروس ترم دوم رشته مهندسی فناوری راهداری دانشگاه علمی کاربردی

دروس ترم دوم رشته مهندسی فناوری راهداری
دروس ترم دوم رشته مهندسی فناوری راهداری

دروس ترم سوم رشته مهندسی فناوری راهداری دانشگاه علمی کاربردی

دروس ترم سوم رشته مهندسی فناوری راهداری
دروس ترم سوم رشته مهندسی فناوری راهداری

دروس ترم چهارم رشته مهندسی فناوری راهداری دانشگاه علمی کاربردی

دروس ترم چهارم رشته مهندسی فناوری راهداری
دروس ترم چهارم رشته مهندسی فناوری راهداری

امیدوارم توانسته باشیم تمامی اطلاعات مورد نیاز شما عزیزان برای رشته مهندسی فناوری راهداری را قرار داده باشیم در آخر در صورتی که نیاز به مشاوره تحصیلی درباره دانشگاه علمی کاربردی یا سایر زمینه ها و رشته داشته باشید می توانید از مشاوران ما در سبز مشاور کمک بگیرید.

مطالب پیشنهادی ما که می تواند مفید باشد:

 رشته های بدون کنکور کارشناسی دانشگاه علمی کاربردی

ثبت نام بدون کنکور کارشناسی دانشگاه علمی کاربردی

شهریه کارشناسی دانشگاه علمی کاربردی

تکمیل ظرفیت کارشناسی دانشگاه علمی کاربردی

اعلام نتایج کارشناسی دانشگاه علمی کاربردی

برای تماس و مشاوره تحصیلی با مشاوران مجرب سبز مشاور با شماره های زیر تماس بگیرید:

تماس از 8 صبح تا 12 شب حتی ایام تعطیل

تماس از طریق تلفن ثابت بدون پیش شماره سراسر کشور : 75-13-907-909

تماس از طریق تلفن ثابت بدون پیش شماره از استان تهران: 84-57-230-909

تماس از طریق همراه اول: 06-11-22-99

نویسنده سبز مشاور

با سلام خدمت تمامی دوستان عزیزی که به سایت سبز مشاور آمده اند. امیدوارم بتوانیم لحظات خوبی را درکنار هم داشته باشیم و تمامی سوالات تحصیلی شما را پاسخ دهیم.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

13 − 1 =