معرفی رشته های کارشناسی گروه صنعت علمی کاربردی

رشته مهندسی فناوری ماشین افزار دانشگاه علمی کاربردی

رشته مهندسی فناوری ماشین افزار دانشگاه علمی کاربردی

در این مطلب به معرفی رشته مهندسی فناوری ماشین افزار دانشگاه علمی کاربردی می پردازیم. مواردی که در این مطلب قرار داده ایم به این صورت می باشد که به ترتیب در زیر توضیح داده شده است:

 • مقدمه
 • تعرف و هدف برگزاری
 • ضرورت و اهمیت برگزاری رشته مهندسی فناوری ماشین افزار
 • قابلیت ها و مهارت های مشترک فارغ التحصیلان رشته مهندسی فناوری ماشین افزار
 • قابلیت ها و توانمندی های فنی فارغ التحصیلان رشته مهندسی فناوری ماشین افزار
 • مشاغل قابل احراز
 • ضوابط و شرایط پذیرش دانشجو
 • طول و ساختار دوره
 • جدول دروس عمومی
 • جدول دروس مهارت های مشترک مهندسی فناوری ماشین افزار دانشگاه علمی کاربردی
 • جدول دروس پایه رشته مهندسی فناوری ماشین افزار دانشگاه علمی کاربردی
 • جدول دروس اصلی
 • جدول دروس تخصصی مهندسی فناوری ماشین افزار دانشگاه علمی کاربردی
 • جدول دروس آموزش در محیط کار
 • ترم بندی و دروس هر ترم رشته

مقدمه

در عصر حاضر که جهان شاهد تحولات شگرفی است، تکنولوژی و تولید صنعتی بازیگر اصلی و یکه تاز صحنه اقتصاد جهانی و توسعه بوده و از مهمترین عوامل موثر در شکوفایی اقتصاد یک جامعه به شمار می رود. بسیاری از کشورها دریافته اند آنچه سعادت یک جامعه انسانی را تضمین می کند استفاده از الگوهای صحیح اقتصادی متناسب با شرایط آن جامعه و بکارگیری تکنولوژی مناسب و منابع انسانی کارآمد می باشد.

دلیل پیشرفت سریع صنایع، فعالیتهای این عرصه از جمله امکان سنجی، بکارگیری، ساخت و نگهداری ماشین آلات و تجهیزات مدرن بوده که لازمه آن وجود نیروی انسانی مسلط به دانش فنی روز و دارای قدرت خلاقیت می باشد. به تعبیر دیگر از مهمترین ارکان پویایی تکنولوژیک یک جامعه نیروی انسانی فعال آن میباشد که اگر با برنامه ریزی صحیح و آموزشهای کاربردی منطبق با مقتضیات موجود هدایت گردد قادر خواهد بود بسیاری از نارسایی های کشورهای توسعه نیافته یا در حال توسعه از جمله کشور ما را با توجه به منابع سرشار موجود و امکانات سخت افزاری نسبتا مناسب مرتفع نماید. از این رو تربیت نیروی انسانی کارآمد در تمام سطوح از مسئولیت های اساسی و مهم مراکز آموزش عالی بخصوص دانشگاه جامع علمی کاربردی می باشد.

تعریف و هدف برگزاری رشته مهندسی فناوری ماشین افزار

این برنامه براساس نظام آموزش های علمی – کاربردی و بر مبنای آموزش های علمی – کاربردی طراحی و تدوین شده است هدف از این دوره تربیت کارشناس علمی – کاربردی در رشته ساخت و تولید ماشین ابزار است بطوریکه دانش و مهارت های لازم را در زمینه ساخت و تولید قطعات بمنظور اجرای فعالیت در طرح های مختلف فراگرفته باشد.

ضرورت و اهمیت برگزاری رشته مهندسی فناوری ماشین افزار دانشگاه علمی کاربردی

با توجه به ضرورت خوداتکایی کشور در زمینه تولید قطعات صنعتی از طریق براده برداری با کیفیت بالا و نیاز مبرم صنعت ماشین ابزار به تربیت نیروی انسانی کارآمد در این مقطع تخصصی، ضرورت تهیه برنامه کارشناسی ناپیوسته ساخت و تولید – ماشین ابزار احساس می گردد.

قابلیت ها و مهارت های مشترک فارغ التحصیلان رشته مهندسی فناوری ماشین افزار

 • الف – تجزیه و تحلیل رخدادها و ارائه راه حل بهینه
 • ب – برنامه ریزی انجام کار و هدایت کار گروهی
 • پ – مدیریت و آموزش افراد تحت سرپرستی و انتقال اطلاعات فنی
 • ت – بهبود و مستندسازی فرایندهای انجام کار و ارائه گزارش نتایج فعالیت ها
 • ث – کارآفرینی، خلق و راه اندازی عرصه های جدید کسب و کار
 • ج – برقراری ارتباط موثر در محیط کار
 • چ – برنامه ریزی به منظور رعایت الزامات بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE)
 • ح – برنامه ریزی به منظور رعایت اخلاق حرفه ای
 • خ – تصمیم سازی و تصمیم گیری بخردانه
 • د – تفکر نقادانه و اقتضایی
 • ذ – خلاقیت و نوآوری

قابلیت ها و توانمندی های فنی فارغ التحصیلان رشته مهندسی فناوری ماشین افزار دانشگاه علمی کاربردی

 1. – تجزیه و تحلیل روش های ساخت و تولید قطعات
 2. – مشارکت در احداث کارگاه های ماشین کاری با توجه به نیاز صنعت
 3. – برنامه ریزی و مسئولیت کارگاه های ماشین ابزار
 4. – برنامه ریزی ساخت قطعات و کنترل کیفی قطعات تولید شده

مشاغل قابل احراز رشته مهندسی فناوری ماشین افزار دانشگاه علمی کاربردی

 1. – مسئول کارگاه های ماشین ابزار و خط تولید
 2. – اشتغال در کارخانجات و شرکت های تولیدی
 3. – مشارکت در طراحی کارگاه های کوچک ماشین ابزار
 4. – اشتغال در دفاتر طراحی فنی و مهندسی ذیربط
 5. – کارشناس کنترل کیفی

ضوابط و شرایط پذیرش دانشجو در رشته مهندسی فناوری ماشین افزار دانشگاه علمی کاربردی

 • – دارا بودن مدرک کاردانی در رشته های ماشین ابزار، قالبسازی، ساخت و تولید و تعمیرات مکانیکی
 • – سایر مدارک کاردانی به شرط گذراندن دروس جبرانی
 • – داشتن شرایط عمومی تحصیل در نظام آموزش عالی کشور

طول و ساختار دوره رشته مهندسی فناوری ماشین افزار دانشگاه علمی کاربردی

دوره مهندسی فناوری مبتنی بر نظام واحدی و متشکل از مجموعه ای از دروس نظری و مهارتی است و با توجه به قابلیت ها و مهارت های مشترک و فنی به ۲ بخش «آموزش در مرکز مجری» و « آموزش در محیط کار» تقسیم می شود. مجموع واحدهای دوره ۷۰ واحد و مجموع ساعات آن ۱۸۸۸ ساعت می باشد که در طول حداقل ۲ و حداکثر ۳ سال قابل اجرا است. این دوره به دو روش نیمسالی و پودمانی اجرا می شود.

آموزش در مرکز مجری : بخش آموزش در مرکز مجری شامل ۶۵ واحد، معادل ۱۳۷۶ ساعت است. هر واحد نظری معادل ۱۶ ساعت، هر واحد آزمایشگاهی معادل ۳۲ ساعت، هر واحد کارگاهی و پروژه معادل ۴۸ ساعت است. در موارد خاص دروس آزمایشگاهی و کارگاهی یک واحدی را می توان به ترتیب ۴۸ و ۶۴ ساعت در نظرگرفت.

آموزش در محیط کار: این بخش از آموزش عبارت است از مجموعه فعالیت هایی که دانشجو به منظور تسلط عملی و درک کاربردی از آموخته های خود در آغاز، حین و پایان دوره تحصیلی، در محیط کار واقعی انجام می دهد. این بخش شامل یک درس کاربینی و ۲ درس کارورزی در مجموع به میزان ۵ واحد، معادل ۵۱۲ ساعت است. هر واحد کاربینی معادل ۳۲ ساعت و هر واحد کارورزی معادل ۱۲۰ ساعت می باشد.

جدول دروس عمومی رشته مهندسی فناوری ماشین افزار دانشگاه علمی کاربردی

دروس عمومی رشته مهندسی فناوری ماشین افزار
دروس عمومی رشته مهندسی فناوری ماشین افزار

جدول دروس مهارت های مشترک رشته مهندسی فناوری ماشین افزار دانشگاه علمی کاربردی

دروس مهارت های مشترک رشته مهندسی فناوری ماشین افزار
دروس مهارت های مشترک رشته مهندسی فناوری ماشین افزار

جدول دروس پایه رشته مهندسی فناوری ماشین افزار دانشگاه علمی کاربردی

دروس پایه رشته مهندسی فناوری ماشین افزار
دروس پایه رشته مهندسی فناوری ماشین افزار

جدول دروس اصلی رشته مهندسی فناوری ماشین افزار دانشگاه علمی کاربردی

دروس اصلی رشته مهندسی فناوری ماشین افزار
دروس اصلی رشته مهندسی فناوری ماشین افزار

جدول دروس تخصصی رشته مهندسی فناوری ماشین افزار دانشگاه علمی کاربردی

دروس تخصصی رشته مهندسی فناوری ماشین افزار
دروس تخصصی رشته مهندسی فناوری ماشین افزار

جدول دروس آموزش در محیط کار رشته مهندسی فناوری ماشین افزار دانشگاه علمی کاربردی

دروس آموزش در محیط کار رشته مهندسی فناوری ماشین افزار
دروس آموزش در محیط کار رشته مهندسی فناوری ماشین افزار

دروس ترم اول رشته مهندسی فناوری ماشین افزار دانشگاه علمی کاربردی

دروس ترم اول رشته مهندسی فناوری ماشین افزار
دروس ترم اول رشته مهندسی فناوری ماشین افزار

دروس ترم دوم رشته مهندسی فناوری ماشین افزار دانشگاه علمی کاربردی

دروس ترم دوم رشته مهندسی فناوری ماشین افزار
دروس ترم دوم رشته مهندسی فناوری ماشین افزار

دروس ترم سوم رشته مهندسی فناوری ماشین افزار دانشگاه علمی کاربردی

دروس ترم سوم رشته مهندسی فناوری ماشین افزار
دروس ترم سوم رشته مهندسی فناوری ماشین افزار

دروس ترم چهارم رشته مهندسی فناوری ماشین افزار دانشگاه علمی کاربردی

دروس ترم چهارم رشته مهندسی فناوری ماشین افزار
دروس ترم چهارم رشته مهندسی فناوری ماشین افزار

امیدوارم توانسته باشیم تمامی اطلاعات مورد نیاز شما عزیزان برای رشته مهندسی فناوری ماشین افزار را قرار داده باشیم در آخر در صورتی که نیاز به مشاوره تحصیلی درباره دانشگاه علمی کاربردی یا سایر زمینه ها و رشته داشته باشید می توانید از مشاوران ما در سبز مشاور کمک بگیرید.

مطالب پیشنهادی ما که می تواند مفید باشد:

 رشته های بدون کنکور کارشناسی دانشگاه علمی کاربردی

ثبت نام بدون کنکور کارشناسی دانشگاه علمی کاربردی

شهریه کارشناسی دانشگاه علمی کاربردی

تکمیل ظرفیت کارشناسی دانشگاه علمی کاربردی

اعلام نتایج کارشناسی دانشگاه علمی کاربردی

برای تماس و مشاوره تحصیلی با مشاوران مجرب سبز مشاور با شماره های زیر تماس بگیرید:

تماس از 8 صبح تا 12 شب حتی ایام تعطیل

تماس از طریق تلفن ثابت بدون پیش شماره سراسر کشور : 75-13-907-909

تماس از طریق تلفن ثابت بدون پیش شماره از استان تهران: 84-57-230-909

تماس از طریق همراه اول: 06-11-22-99

نویسنده سبز مشاور

با سلام خدمت تمامی دوستان عزیزی که به سایت سبز مشاور آمده اند. امیدوارم بتوانیم لحظات خوبی را درکنار هم داشته باشیم و تمامی سوالات تحصیلی شما را پاسخ دهیم.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

1 × یک =